7. Pravilo Horizonta

Nakon što smo se pozabavili pravilom Dvije trećine i pravilom Pogleda, ostaje nam posljednje u nizu klasičnih pravila, pravilo Horizonta: Ono tumači da ako podijelimo plan na tri jednaka dijela, horizont se mora gotovo poklapati s jednom od dviju linija koje dijele plan. 

Ovo se pravilo može upotrijebiti u trenutku fotografiranja ali i kasnije modificirati u laboratoriju.

Ovo pravilo je savršeno pogodno za fotografije krajolika. Sama pomisao na fotografiju na kojoj je horizont u sredini nije previše zanimljiva- ako pak horizont pomaknemo prema gore, glavni akter fotografije postaje tlo, dok u suprotnom slučaju naglasak stavljamo na nebo.

Pravilo Horizonta i Dvije trećine nastoje izbjeći da se bitni elementi fotografije nađu u samom središtu fotografije, što inače dovodi do one opasne, predvidive simetrije.

line-separator

Primjer 1 Pravilo horizonta

Mont Pilatus Lluis Ribes i Portillo

"Mont Pilatus", Lucerna (2001)

Ovo je jedan od prvih uradaka koju sam snimio kad sam se tek počeo baviti fotografiranjem. Fotografija je snimljena 2001. godine na planini Pilatus u središnjoj Švicarskoj. Vidimo da je horizont smješten poviše centralnog dijela fotografije, zbog čega je istaknuto tlo, odnosno u našem slučaju jezero Lucern, planine i niski oblaci.

Primjer 2 Pravilo horizonta

Sol Lluis Ribes i Portillo

"Sol", L'Albufera (2006)

Ova fotografija snimljena na valencijskom zaljevu, prikaz jednog od najljepših zalazaka sunca kojima sam se osvjedočio, još je jedan primjer u kojem se pravilo horizonta  pokazuje prikladnim, budući da je horizont smješten nisko, pa protagonista fotografije postaju nebo i pamučni oblaci.