2. Format

Format je jedna od komponenata fotografske kompozicije o kojem trebamo voditi računa na praktički svim fotografijama. U današnje se vrijeme fotografija uglavnom uobličava u  pravokutnom planu s dvije dimenzije: visina i širina. Proporcije ovih dviju dimenzija određuju format, a odluka o tome o kojim će se proporcijama raditi vrlo je bitna. 

Format se uglavnom izabre u trenutku u kojem fotografiramo ali se kasije u laboratoriju može promijeniti rezanjem, posebice ako naknadno uočiš da unutar napravljene fotografije imaš drugi potencijalni kadar, makar postoji mogućnost da nećeš imati puno prostora za manevar. 

Često nam je, također, izbor formata uvjetovan i ograničen time na kakvom će mediju fotografija biti objavljena. Potonje je jako bitno imati na umu. 

Pogledajmo sljedeće formate:


Horizontalni format

Ovaj je format najprirodniji. Širina fotografije uvijek je veća od visine. Najbolje odražava ubičajeni oblik u kojem naš vid percipira okolinu: s jedne na drugu stranu. Opušta nas i često se koristi za prikaz krajolika ili motiva koji se nalaze u širem prostoru u kojem taj isti motiv želimo smjestiti na konkretno mjesto i vrijeme. 

Mnogo se koristi kod panoramske fotografije kao i na digitalnim medijima budući da su njihovi zasloni uglavnom horizontalni.

Meni se posebno sviđa horizontalni format proporcija 16:9. Podsjećaju me na filmski format i fotografiji daju određenu dinamičnost.


Vertikalni format 

S druge strane imamo vertikalni format, čija je visina veća od širine, koji je agresivniji i odlučniji. Naš prirodni pogled ovdje je blokiran i prisiljava nas na to da fotografiju gledamo odozgo prema dolje, što zahtjeva posebnu pozornost. Često se koristi kod portreta jer dopušta analizu svih crta lica. Njime također možemo naglasiti velučinu nekog objekta u odnosu na ono što ga okružuje. Primjerice, na fotografiji slapa u vertikalnom formatu lakše možemo uočiti veličinu vodopada u odnosu na kameni zid.

Izuzetno je čest u publikacijam i novinama koje i same još uvijek imaju vertikalni format. 


Kvadratični format

Pojavljuje se sa samim nastankom fotografije, tada snimane kamerama koje operiraju na ovakvom formatu. Makar u konačnici fotografije nisu morale nužno biti kvadratičnog oblika (kasnije su mogle biti preoblikovane i izrezane u laboratoriju), ovakve su kamere potaknule uporabu ovog formata. Kvadratični format naglašava fotografski jezik autora fotografije dajući mu subjektivni ton. Mišljenja sam da dopušta lakšu uporabu simetričnih kompozicija u odnosu na ostale formate, kao i prikazivanje apstraktnijih motiva. 

line-separator

Primjer 1 Horizontalni format

Aixo es escocia Lluis Ribes i Portillo

"Això és Escòcia", Kelso (2007)

Fotografija “Això és Escòcia” (“Ovo je Škotska”)klasični je primjer uporabe ovog formata na fotografiji krajolika. Opušta nas i dopušta nam prirodan pogled na ovo polje žita u Škotskoj i hrasta u sumrak.

Ejemplo 2 Horizontalni format

Bicicleta Lluis Ribes i Portillo

"Bicicleta", Londres (2007)

Drugi je primjer horizontalnog formata uz uporabu širokokutnog objektiva. Ova je fotografija snimljena uz tok Temze u Londonu. Prikazan je urbani biciklist na betonskoj površini uz rijeku, dok je vani sunčan dan. Horizontalni nam format, u ovom slučaju, dopušta smjestiti motiv, biciklista, na samu scenu.

Ejemplo 3 Horizontalni format

Kao poslijedni primjer horizontalnog formata imamo fotografiju proporcija 16: 9. “Els colors de Rickshaws sota la pluja” (Boje rikši na kiši) snimljena je u New Delhiju jednog izrazito kišnog dana. Imate li dojam da se radi o prizoru iz filma?

Primjer 1 Vertikalni format

Falles Lluis Ribes i Portillo

"Falles", València (2007)

Na ovoj festivalskoj fotografiji djevojke u Valenciji očituje se prikladnost vertikalnog formata za portrete. Vertikalni format obvezuje nas da se fokusiramo na motiv time što se prilagođava proporcijama ljudskog tijela. Pogled nam je usmjeren centralno pa djevojku lako možemo promotriti odozgora prema dolje, ili obrnuto, pri čemu možemo zamijetiti sve detalje na ovoj lijepoj ženi. 

Ejemplo 2 Vertikalni format

El Tsunami Lluis Ribes i Portillo

"Tsunami", Death Valley (2010)

Druga moguća i vrlo interesantna uporaba vertikalnog formata može biti ona u kojoj  naglašavamo proporcije motiva. Na ovoj fotografiji snimljenoj u Dolini smrti očita je visina pješčanih dina zahvaljujući malim siluetama ljudi koji po njima hodaju. Vertikalni format naglašava tu činjenicu budući da nas prisiljava da pogledom prijeđemo cijelu dinu cijelom njenom visinom.

Ejemplo 3 Vertikalni format

Jornada Castellera Lluis Ribes i Portillo

"Jornada Castellera", Barcelona (2009)

U slučaju ove fotografije snimljene na Mercé svečanosti 2009. godine , vertikalni format nam dopušta percipirati ovaj ljudski toranj kao vertikalnu strukturu koja on zapravo i jest.

Primjer 1 Kvadratični format

Llum Lluis Ribes i Portillo

"Llum", Barcelona (2008)

Fotografija naziva “Llum” (“Svjetlost”) predstavlja neobičnu lampu koja se pojavljuje iz tame. Kvadratični format ne koristim previše ali u slučajevima u kojima bitnu ulogu na fotografiji igraju apstraktne forme ili kada je osnovni motiv sama ljepota objekta, ovaj nam format pomaže da izbjegnemo realističnost te doprinosi tome da zaboravimo da gledamo fotografiju i da se koncentriramo na oblik i ljepotu onog što nam je pred očima.