9. Boja

Boja je jedna od fotografskih komponenti koju također treba imati na umu. Hoće li fotografija biti crno-bijela ili u boji? Na ovu bi temu mogli napisati čitav novi vodič, ali ćemo izložiti samo osnovne ideje.

Pozvat ću se na pravilo Manje je više. Fotografija je prije svega svjetlost, odnosno igra svjetlosti i sjene, pa tako crno bijela fotografija može bez problema izraziti ono što njome želimo ispričati. Ako je tome tako, čemu onda uključiti i komponentu boje? Boja je još jedan od elemanata na fotografiji ali ako joj ni na koji način ne doprinosi, trabamo je zaobići u skladu s pravilom koje tumači da je manje više. U takvim nas slučajevima boja može samo dekoncentrirati. 

Upravo je iz tog razloga crno-bijela fotografija često moćnija od one u boji. Ona je intenzivna, jednostavna u svojoj kompoziciji i bez artefakata koji bi umanjili moć svjetlosti. 

Jasno je da je u raznim vrstama fotografije boja nezaobilazna. U modnoj, industrijskoj i raznim drugim vrstama fotografije boja je nezaobilazna jer nam vjernije predočava motiv.

Drugi je primjer uporabe boje želja da fotografijom izrazimo toplinu odnosno hladnoću. Sukladno tome, fotografija na kojoj dominira narančasta ili žuta boja odrazit će ugođaj topline, dok će one s dominantnim plavim ili ljubičastim tonom ostaviti dojam hladnoće. Ove su komponente podložne naknadnoj promjeni uz pomoć filtara za boju.

Prije fotografiranja potrebno je odlučiti želimo li upotrijebiti komponentu boje i to iz više razloga. Prvensteno zato jer ako odlučimo napraviti crno-bijelu fotografiju, već u početku moramo staviti naglasak na igru svjetlosti i sjene. Upravo će to biti naš fotografski jezik pa boju treba u potpunosti isključiti. Drugi se razlog odnosi na one koji koriste analognu kameru-već prije izlaska iz kuće treba odlučiti želimo li fotografirati crno-bijelo ili u boji jer u skladu s time moramo pripremiti rolu filma. To kod digitalne kamere nije slučaj. Kod nje se preporuča fotografiranje  u boji i naknadno promjena u laboratoriju u crno-bijelu fotogariju uz pomoć odgovarajućeg softvera. Na ovaj ćemo način zadržati sve tonove fotografije i moći se preciznije pozabaviti crno-bijelim aspektom.

line-separator

Primjer 1 Crno-bijelo

Park prirode Bardenas, Navarra. Na jednom sam ugodnom putovanju otkrio ovaj prekrasan krajolik, tek nekoliko sati vožnje udaljen od moje kuće.  U ovom krajoliku prevladava smeđa boja ali ono što mi je najviše privuklo pozornost su stijene koje ostavljaju zanimljive obrise i rišu nepredvidive linije.  Upravo sam zato ovaj planinski masiv odlučio fotografirati u crno-bijeloj tehnici budući da mi komponenta boje ne doprinosi ni na koji način u prenošenju poruke fotografijom.

Bardenas Lluis Ribes i Portillo

"Bardenas", Las Bardenas Reales (2010)

Color Lluis Ribes i Portillo

Primjer 1 Boja

Na nekoliko stupnjeva ispod nule, podnevna svjetlost počinje nestajati u arktičkoj zimi ali dvije svjetiljke zrače toplinom, svaka sa svoje strane kanala. Ovdje boja bez sumnje donosi relevantnu informaciju za razumijevanje fotografije kao takve- s jedne strane imamo plavu koja dominira hladnim krajolikom, a s druge narančastu koja unosi toplinu. Primijetite kako se ova bitna informacija na crno-bijeloj fotografiju gubi.


Distancies

"Distàncies", Breidvik (2010)

Color 2 Lluis Ribes i Portillo