8. Simetrija

Još jedna komponenta koju treba imati na umu kada se bavimo kompozicijom fotografije jest  simetrija. Postavit ću vam pitanje: Je li svijet savršen?

Svijet koji fotografiramo nije savršen, kao ni naša percepcija stvari, pa zato nema smisla baviti se kompozicijom fotografije tražeći potpunu simetriju  jer taj posao neće uroditi plodom. 

Pravila Dvije trećine i Pravilo horizonta kao takva već na određen način ne poštuju simetriju budući da elemente na fotografiji raspoređuju na asimetričan način. Asimetrijom se, doduše, možemo pozabaviti na drugi način. 

Primjerice, ako na fotografiju smjestimo neparni broj elemenata možemo ju učiniti zanimljivijom, upravo zato što se udaljavamo od simetrije. Zamislimo fotografiju na kojoj su osnovni motivi cvijeće. Ako odlučimo staviti dva ili četiri cvijeta, pozornost će nam privući razlog zašto smo odlučili staviti jedan odnosno dva para, a najvjerojatnije ćemo ga pronaći u nečemu što ne odgovara istini. S druge strane, ako se odlučimo za neparan broj percipirat ćemo ga kao nesavršen, što će nam odvratiti pozornost sa samog broja i usmjeriti je prema fotografiji kao takvoj, odnosno prema cvijeću kao osnovnom motivu. 

Nadalje, ako želimo zabilježiti neprirodne elemente, savršenstvo i red, upravo će nam simetrija pomoći naglasiti osnovnu ideju. Nastojanje da zabilježimo simetriju, doduše, ograničava nas po pitanju tehnike, budući da je ona također dio fotografije a zabilježiti simetriju je način bilježenja savršenstva, koje kao takvo podrazumijeva istovjetnu tehniku. 

line-separator

Primjer 1 Asimetrija

Companys d habitacio Lluis Ribes i Portillo

"Companys d'habitació", Boixols (2006)

Ova je slika snimljena u jednoj staroj seoskoj kući u dolini kod mjesta Pallars Jussá, Katalonija. Radi se o ladanjskoj kući za odmor u kojoj su bivši stanari ostavili dvije fotografije i košaricu obješenu na zid. Ovaj primjer u kompoziciji koristi asimetriju s nasumičnim pozicioniranjem elemenata. Ovo zajedno s neparnim brojem elemenata pojačava ideju nesavršenoti odnosno stvarnosti što je istovremeno jedan od mogućih načina gledanja na svakodnevne pojave.

 Primjer 1 Simetrija

British Museum Great Court Lluis Ribes i Portillo

"British Museum Great Court", Londres (2009)

Fotografija snimljena 2009, za vrijeme posjeta Londonu s prijateljima. Konkretno, u pitanju je British Museum u kojem se izdiže krasna kupola koju je dizajnirao Colin St John Wilson i kasnije provela u djelo Fosterova ekipa. Na prvom je katu mali vidikovac, baš u centru. Ovakva me arhitektura inspirira na simetriju, ljudski upravljanu kontrolu i podsjeća me na arhitektonske planove u kojima se kontrolira sve do najmanjeg detalja. Upravo sam zato pri fotografiranju nastojao postići maksimalnu simetriju ne bih li izrazio takav dojam.