3. Kut

Kut je pozicija kamere u odnosu na osnovnu temu.  Kao što ćete vidjeti, pozicija uvelike utječe na kompoziciju jer u skladu s njom možemo staviti veći naglasak na motiv fotografije na ovaj ili onaj način. 

Ovaj element kompozicije u praksi možemo primijeniti samo u trenutku fotografiranja zbog čega je bitno da ga uvijek jasno imamo na umu. Kasnije ga u laboratoriju više ne možemo mijenjati osim u slučaju da smo fotografiju napravili iz svih mogućih kuteva, kao u filmu Matrix, ili ako ga simuliramo distorzijom.

Pogledajmo osnove kuteve:


Vizura u razini objekta

Radi se o kutu u kojem je pozicija kamere na istoj razini s motivom fotografije. Ovaj je kut u potpunosti neutralan.


Donji rakurs

Donji rakurs podrazumijeva da je kamera smještena ispod razine motiva odnosno subjekta fotografije. Efekt koji se postiže je naglašavanje, povećavanje, isticanje subjekta.

Treba biti oprezan pri korištenju ovog rakursa kod portreta snimljenih iz blizine. Efekt u tim slučajevima često bude suprotan i ne uspijevamo istaknuti osobu koju fotografiramo već dobivamo smiješan rezultat u kojem kamera naglašava podbradak i vrat u odnosu na ostatak lica. 


Gornji rakurs

Kod ovog kuta kameru smještamo iznad motiva odnosno subjekta fotografije. Pri ovakvom snimanju fotografirani subjekt često gubi na važnosti u odnosu na ostale elemente. Umanjuje motiv i na određeni ga način nasmijava.


Snimanje u razini tla

Kao što naziv sugerira, ovdje je kamera priljubljena uz tlo. Ovakva je pozicija čovjeku neobična pa se samim time onaj tko gleda fotografiju prebacuje u jedan sasvim drugi svijet. Učinkovita je ako želimo neživim objektima udahnuti život. 


Kut Cenita

Ovdje fotografiramo iz gornjeg kuta okomitog na plan u kojem se nalazi element koji fotografiramo. Gubi se perspektiva pa je moguće usporediti stvarne proporcije glavnih motiva fotografije. 

Snimanje iz kuta zenita nije lako postići sa srednjim ili velikim motivima jer nam treba nešto što bi poslužilo kao dizalica ili što bi nas držalo u zraku kako bismo uhvatili savršen okomiti kut. Upravo iz te okolnosti, doduše, proizlazi činjenica da nas ovaj kut može uvelike iznenaditi.

line-separator

Primjer 1 Vizura u razini objekta

Erhu davant de  les compres Lluis Ribes i Portillo

"Erhu davant de les compres", Barcelona (2009)

Ovog sam glazbenika snimio jedan dan u Barceloni (Portal del Ángel). Time što sam ga snimio u razini postigao sam određenu prirodnost fotografije. 

Primjer 1 Donji rakurs

Un Predicador Lluis Ribes i Portillo

"Un predicador", Londres (2009)

U Hyde parku u Londonu okupljaju se šarlatani, gatare i drugi osobenjaci koji javno izvode svoje predstave. Ondje sam napravio nekoliko fotografija u travnju 2009. godine upotrebljavajući donji rakurs ne bi li istaknuo subjekte, baš kao da se radi o velikim prorocima. Čovjek na fotografiji čini se bitnijim nego što to zbilja jest. 

Primjer 2 Donji rakurs

Basquet 4 Lluis Ribes i Portillo

"Basquet 4", Barcelona (2007)

Još jedan znakovit primjer donjeg rakursa. Radi se o prikazu ulične košarke na kojem se igrač na fotografiji izdiže poput diva. Istina je to da je ovaj efekt pojačan korištenjem širokokutnog objektiva.

Primjer 1 Gornji rakurs

Contrapicado Lluis Ribes i Portillo

Na ovoj fotografiji s putovanja možete me vidjeti s grupom prijatelja na izletu na zapadnoj obali SAD-a. Prijateljica se popela na stijenu i postigla gornji rakurs ne bismo li mi na fotografiji izašli pomalo umanjeni kraj zapanjujuće snage obale.

Ejemplo 2 Gornji rakurs

"Cadira", Barcelona (2007)

Ovu sam stolicu zatekao ovako samu u kutu u jednom od paviljona bolnice Sant Pau. Popevši se na stepenice snimio sam je postigavši gornji rakurs i naglašavajući njenu krhkost u prostoru u kojom ona zasigurno ne služi svrsi. 

Primjer 1 Snimanje u razini tla

L Infern d un fotograf Lluis Ribes i Portillo

"L'infern d'un fotògraf", Barceona (2009)

Ovaj je televizor ostavljen ispred jednog haustora u Barceloni. Samim time što sam se sagnuo kako bih ga uslikao u razini tla omogućavam onom koji promatra sliku da uđe u svoj svijet, u drugačiji svijet. Što li radi ovaj televizor? Gdje ide?

Primjer 1 Kut zenita

Performans podno hrama u Tibidabu snimio sami iz kuta zenita. Zrake sunca ujutro zajedno s kutem fotografije omogućavaju nam da promatramo protagoniste ove predstave pomoću njihovih sjena.