Uvod

Ovaj vodič sadrži bilješke o fotografskoj kompoziciji temeljene na predavanju održanom na skupu f16-Fotografía, čijim sudionicima zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujući tom predavanju odlučio sam napraviti ovu stranicu, a na temelju projekta koji smo na njemu napravili  proširio sam neke koncepte kojih ćemo se dotaknuti. Zahvaljujem. 

Ove bilješke usmjerene su upoznavanju kompozicije fotografije sukladne s ranije uspostavljenim pravilima na ovom području. Nastojat ću rezimirati ta pravila, budući da su ona nužna za ispravnu kompoziciju i također za atraktivnost fotografije. 


Što je kompozicija?

Kompozicija je način organizacije predmete unutar kadra. Sukladno tome, na samoj fotografiji možemo je rezimirati kao odluku o tome kako želimo da budu prikazani elementi koji ju sačinjavaju. 


Čemu služi?

Ovo se pitanje čini očitim, pa si ga zato vjerojatno nikada nismo ni postavili (ni ja to nisam učinio sve do sada). Kompozicija služi stavljanju naglaska na ono što želimo prikazati, ostvarenju svrhe fotografije.  Makar, fotografiramo li s određenom svrhom?


Kada koristimo kompoziciju?

Vječna je rasprava o tome komponira li se fotografija u trenutku njenog nastanka ili kasnije u laboratoriju? Istina je ta da su oba odgovora točna. 

Oni koji se bave fotonovinarstvom zasigurno koriste svoje poznavanje kompozicije kada fotografiraju ne bi li što jasnije izrazili temu, budući da je poželjno da fotografija bude što vjerodostojnija. Poželjno je također da bude što prije objavljena, pa fotoreporteri nemaju mnogo vremena za naknadne promjene. 

Kada su u pitanju fotografi koji rade na višegodišnjim projektima o određenoj temi, oni si uglavnom mogu dozvoliti opuštenost kod samog fotografiranja, budući da kasnije u laboratoriju imaju priliku napraviti promjene zahvaljujući kojima će fotografija jasnije izraziti temu. Oni su također svjesniji toga da se fotografija razvija s vremenom te sa se tek kasnije na njoj očituju stvari koje u trenutku fotografiranja ne zamjećujemo. 


Kako je zamišljen ovaj vodič?

Svako pravilo kompozicije zauzima jednu stranicu. Za lakše snalaženje među pravilima na vrhu stranice nalazi se navigacijski menu na kojem možeš odabrati pravilo koje želiš konzultirati. Kasnije je u tekstu objašnjeno svako pravilo kompozicije zajedno sa raznim primjerima za iste. 

Tekst nije organiziran strogim redoslijedom, već ga možeš posjetiti i konzultirati kad god poželiš. Imaš dovoljno vremena da razmisliš o svakom pravilu. Savjetujem ti da kad proučiš sve informacije o određenom pravilu, o njima razmisliš, proučiš primjere i pokušaš naći iste na vlastitim fotografijama. 

U Zaključku ćeš naći vježbu uz pomoć koje možeš usavršiti sve što si naučio u vodiču.