5. Pravilo Dvije trećine

Pravilo Dvije trećine jedno je od najkorištenijih sredstava u kompoziciji zahvaljujući svojoj jednostavnosti i efektivnosti.  Podrazumijeva podjelu plana fotografije na mrežu 3x3. Mjesta na kojima se sijeku horizontalne s vertikalnim linijama nazivaju se jake točke. Kada motive fotografije smjestimo na ove četiri jake točke, oni promatraču automatski postaju interesantnijima.

Ovo se pravilo koristi u trenutku fotografiranja. Same kamere već imaju ugrađene pomoćne aplikacije poput virtualne mreže linija pomoću koje se pravilo dvije trećine lako može slijediti. U laboratoriju se također može modificirati fotografija tako da se motivi naknadno savršeno poklope s jakim točkama.

Ukoliko postoji  više motiva na koje želimo skrenuti pozornost, svaki od njih možemo smjestiti na jednu jaku točku i na taj način ih istaknuti.

Rezultat uporabe ovog pravila demantira ideju da motiv na fotografiji mora biti u centralnoj poziciji. Kada se bavimo kompozicijom fotografije nastojimo naglasiti motive, što ćemo najjasnije postići tako da ih istaknemo u odnosu na  ostatak fotografije na suptilan način. Ako ga odviše centriramo rezultat postaje previše deskriptivan a motiv preuzima glavnu ulogu do te mjere da ostatak fotografije gubi na važnosti. 

Upravo je zato ovo pravilo tako učinkovito, makar stoji da i ako se na njega oglušimo možemo postići snažan efekt.

line-separator

Primjer 1 Pravilo Dvije trećine

Na idućem primjeru vidimo fotografiju mog oca koju je ljubazni prolaznik snimio na putovanju u Irskoj. Radi se o visećim mostovima smještenima u zaljevu White Park na sjeveru otoka (prilagodio sam i centrirao fotografiju) 

Dos Tercios ko Lluis Ribes i Portillo

Fotografija je interesantna, ali centralno pozicija glavnog motiva,  u ovom slučaju mog oca, u odnosu na ostatak fotografije čini da lijepa plaža u podnožju stijene postane nebitnom. Uporabom pravila Dvije trećine, kao što možemo vidjeti  nastavku, moj otac i dalje ostaje osnovni motiv ali nam pogled ima slobodu zalutati i uživati u plaži koja je jasnije prisutna. 

Dos Tercios  ok Lluis Ribes i Portillo